Reklamace

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 

Reklamační řád  

 

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

 

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

 

Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující mailem:

E-mail: jawacz-objednavky@seznam.cz 

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:

jméno kupujícího

adresu

e-mail

číslo (datum) objednávky

podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)

popis, jak závada vznikla

návrh řešení reklamace (výměnu,opravu, vrácení peněz, jiné řešení)

Do pěti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží

 

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.

 

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem.

U následujícího zboží, je podmínkou k nárokování reklamačního řízení předložení dokladu o odborné montáži.

To se týká repasovaných dílů jako jsou: klikové hřídele, válce, zrapasovaná zapalování, dále nových dílů jako jsou: všechna zapalování Vape a komponenty k tomuto zapalování, elektronické regulátory napětí (AEV, MR7V). Písty nebo pístní sady, ojniční sady, pouzdra ojnic, nové klikové hřídele, čepy klikových hřídelí.


 

 

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

 

V souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 umožníme nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na adresu odesílatele v původním obalu, kompletní, nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku.

 

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí www.JAWACZ-DILY.cz . V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním na jeho adresu i zpět.

 

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí www.JAWACZ-DILY.cz.

 

UPOZORNĚNÍ: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! www.JAWACZ-DILY.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku.

 

 
0
Měna
 
 
© Jawa Shop